machizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i przeciwczłony, czyli niezależny rząd doświadczenia). Jakkolwiek kierunek ten wskrzeszał, jak się mogło wydawać, materializm (w postaci owych pierwiastków niezależnych od świadomości ludzkiej), to jednak twierdzenie, że elementy doświadczenia są same przez się neutralne, a więc ani fizyczne, ani psychiczne, tym bardziej zaś mniemanie, że elementy fizyczne i psychiczne istnieją tylko w związku ze sobą, a nie poza tym związkiem, i że są one w gruncie kompleksami czuć ■— wszystko to czyniło machizm przeciwstawieniem materializmu, czyli stanowiska, według którego materia jest czymś danym pierwotnie, świadomość zaś, myślenie, czucie — zjawiskiem wtórnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudniański, Stefan 1959. Z dziejów filozofii, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.