machlarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z Jańsborka. Agitator Worgicki, jeszcze do niedawna parobek ^ pod Sząbarkiem, napiwszy się psiwka, w przede dniu plebiscytu przywiódł na sznurku na rynek krowę z tablicą u szyi : ,,To jest Polska”. A gdy biedna krowa zdechła, wlazł na nią racicami i powiedział, że tak jak ta krowa padła, dycht wnetki i zaroćko szczeźnie sezonowe państwo machlarskich wiśloków / z Kongresówki, więc po co na nich stimmować? Nie ma żad- <' nego cweku więcej !...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.