machnowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poglądów Lenina, ale i ci byli zdumieni i oszołomieni. Niewątpliwie najbardziej wstrząsnęła nimi pewność Lenina jeśli idzie o ostateczne zwycięstwo rewolucji socjalistycznej, pomimo pogróżek rządów angielskiego i francuskiego, pomimo wojny cywilnej na południu, machnowskich szajek na Ukrainie i wojny z białopolakami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZHist - Zeszyty Historyczne (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przyimekliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.