maciczno-odbytniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 11. Odpychamy odbytnicę ku tyłowi, do wklęsłości kości krzyżowej. U mężczyzn unosimy w linii środkowej z tylnej powierzchni dna pęcherza moczowego mały płat otrzewnej i przecinamy go w dół, aż do pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego. Oddzielamy odbytnicę od pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego. U kobiet otwieramy sklepienie pochwy w linii środkowej zatoki maciczno-odbytniczej (Douglasa), ponieważ tylna ściana pochwy zostanie usunięta wraz z preparatem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirk, R. M. 1971. Podręcznik operacji brzusznych, tłum. Z. Klawe, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.