magazynowo-rozdzielczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jedynie na okres pierwszego etapu kampanii wojennej. Pierwsza linia stacji magazynowo-rozdzielczych znajdowała się w odległości 50 do 150 km od linii przewidywanego starcia i biegła ogólnie poprzez Białystok, Toruń, Warszawę, Łódź, Kraków i Przemyśl. Stacje magazynowo-rozdzielcze znajdowały się więc w strefie bliskiej linii frontu. Stąd też możliwość szybkiego zagrożenia i sparaliżowania ich pracy była prawdopodobna. Przewidziano wprawdzie drugą (zapasową) linię stacji magazynowo-rozdzielczych Warszawa, Dęblin, Lublin, Przemyśl, Rozwadów, ale nic nie zrobiono, aby stacje te w wypadku konieczności mogły rozpocząć pracę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jurga, Tadeusz 1990. Obrona Polski 1939, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.