magnetoakustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fermiego w metalach”.) W naszym laboratorium do zbadania powierzchni Fermiego, z których można wywnioskować najważniejsze właściwości materiałów, stosuje się również mniej znane metody silnych pól magnetycznych, jak na przykład: zjawisko de Haasa—Van Alphena, zjawiska magnetoakustyczne, fale plazmowe w ciałach stałych, odbicie i pochłanianie magnetooptyczne oraz rezonans cyklotronowy. We wszystkich doświadczeniach, w których wymagana jest duża zdolność rozdzielcza, stałe pola magnetyczne mają tę przewagę nad polami impulsowymi (jedynym innym źródłem silnych pól), że pozwalają na uzyskanie zdolności rozdzielczej 1000 razy większej niż pola impulsowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Majewski, Karol (wyb.) 1969. Makrofizyka kwantowa. Wybrane zagadnienia, przeł. W. Majewski et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo