makropragmatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go bluźniercze użycie tekstu modlitewnego. I tylko na pragmatykę empiryczną wpływa — obok pragmatyki immanentnej (która nigdy nie bywa neutralna) — sytuacja komunikacyjna, aktualny zasób modeli funkcjonalnych literatury i rodzaj obiegu (K 54). Kiedy Żółkiewski zarzuca Lotmanowi lekceważenie problematyki pragmatycznej (ŻOz 182), ma niewątpliwie na myśli makropragmatykę społeczną (empiryczną), dla której pragmatyka wewnątrztekstowa jest dopiero projektem pragmatyki. Zresztą Żółkiewski bliski jest chyba tezie, że semantyka winna budować na pragmatyce (empirycznej)27, a więc na faktyczności użycia znaków (resp. tekstów)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.