makroprognoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Model T. Fukuti, przeznaczony do programowania średnioi krótkookresowego, wyróżnia się następującymi cechami: po pierwsze, połączeniem makroprognozy ze scaloną prognozą międzygałęziową, dzięki oparciu całego modelu na zasadzie rozchód-produkcja-podział i konsekwentnemu wykorzystaniu zarówno klasyfikacji gałęziowej, jak i towarowej na różnych poziomach agregacji i dezagregacji; po drugie, wykluczeniem finansowego aspektu programowania przy szczegółowym ujmowaniu produkcji, podziału, handlu zagranicznego, zatrudnienia i wprowadzeniu cen jako zmiennych endogenieznych. Obydwie te cechy są wyraźnie widoczne ze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bogdanow, O. S. et al. 1973. Prognozowanie gospodarki kapitalistycznej. Praca zbiorowa, przeł. J. Leszczyński, A. Rogucki, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.