maksimum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w naczyniu B ujawni się ciśnienie osmotyczne. — IV. Gdy w A znajdować się będzie roztwór 0,6%-owy NaCl, w B zaś tylko woda destylowana (w A stężenie 0,1 grcz. NaCl, w B soli niema wcale), woda dyfundować będzie z B do A] w A woda unosić się będzie do góry, a ciśnienie osmotyczne wzrastać będzie aż do pewnego maksimum, przy którem przenikanie wody z B do A ustanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.