malarz-intelektualista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „istoty rzeczy” 12. Celem tego malarstwa jest wielorakie działanie na widza: niezwykłością, siłą przedstawianych lub wyrażanych uczuć, systemem zaskoczeń, przerażeniem, wstrętem nawet. Jednak, działając emocjonalnie, są to w gruncie rzeczy malarze-intelektualiści, posiadający określony pogląd na świat, określoną filozofię, buntującą się co prawda przeciw prymatowi intelektu, ale w rezultacie przez ten intelekt właśnie skonstruowaną. Dla tych „filozofów” i „psychologów” malarstwo jest sposobem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeżowski, Tadeusz (red.) 1960. Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.