manierzysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sterling pisząc o niektórych malarzach tamtej epoki stwierdza pokrewieństwo znów inne, widzi analogie uderzające między manierzystami włoskimi XVI-go wieku a estetyką pewnych malarzy starogreckich. Opisy Pliniusza obrazów Antiphilosa (koło 310-280) mogłyby równie być opisami Cambiaso czy Jacopo Bassano, a sceny obyczajowe i martwe natury Piraikosa są do porównania z obrazami Pietera Aertsena, postaeie karykaturalne Antiphilosa przypominają w charakterze potworne czy śmieszne twarze, które Arcimboldi układał w końcu XVI-ego wieku z jarzyn, skorup czy ryb...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.