mapa-unikat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Spośród kilkudziesięciu map rękopiśmiennych z tego okresu warte uwagi są mapy delimitacyjne granic polskich na wschodzie i południu, wykonane w latach 1775—1786, a zwłaszcza pięknie wykonana szczegółowa mapa Karola Sierakowskiego — Planta części rzeki Dźwiny. Z okresu porozbiorowego pochodzą rękopiśmienne mapy delimitacyjne granicy austriacko-pruskiej, wykonane w r. 1796. W Bibliotece znajduje się 7 arkuszy tej mapy-unikatu; brak arkusza, który obejmuje bieg Pilicy od Koniecpola do wsi Czarnowice...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stankiewicz, Witold (red.) 1984. 50 lat Biblioteki Narodowej Warszawa 1928-1978, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.