market-manager

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czych. Pierwsza jest oparta na kryterium funkcjonalnym {junction-oriented marketing organization); druga na kryterium towarowym {product - oriented marketing organization); trzecia na geograficznym {region-oriented marketing organization)-, czwarta — według grup nabywców {customer-oriented marketing organization). Boyd i Massy wymieniają jeszcze formę piątą opartą na kryterium geograficznym i towarowym {market-manager and product-manager organization)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Białecki, Klemens, Borowski, Jerzy, Krzymiński A. H. 1980. Marketing w handlu zagranicznym, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.