marksistowsko-amerykański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na każdym kroku członkowie Nowej Lewicy mówią mi, że mimo wszystkich wątpliwości i doznanych zawodów w Związku Radzieckim idzie ku lepszemu. “Na przykład, taki Jewtuszenko — mówią. — On pokazuje, że coś się rusza, że robi się lepiej. Cierpliwości, czas działa na nasza korzyść...” I co ja mam zrobić? Potakuję w milczeniu. Jak mam wytłumaczyć wszystkim tym naiwnym marksistowsko-amerykańskim skautom, że Jewtuszenko to działający z przyzwolenia, nonkonformistyczny zawodowy dysydent; że nikt w Rosji nie ma prawa czytać swoich wierszy przed osiemnastotysięcznym audytorium bez błogosławieństwa Politbiura. Jeśli ktoś na tym politycznie wygrywa, to na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kontakt - Kontakt (Vanves)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo