marksistowsko-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cie nawiązania bliższych kontaktów z ZMP „Jedność”. 14 maja delegaci WZMW i ZMP „Jedność” na wspólnej konferencji uchwalili deklarację podpisaną przez prezesów obu związków młodzieżowych, Władysława Banaczyka i Zygmunta Felczaka, w której ustalili, po stwierdzeniu braku jakichkolwiek różnic ideowych, solidarność wystąpień w obronie demokracji, przeciwko dyktaturom „zarówno w ujęciu hitlerowsko-faszystowskim, jak i marksistowsko-komunistycznym” n0...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo