martynistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kiedy bowiem z właściwą sobie bezkompromisowością przeszedł na swoistą, martynistycznej proweniencji poetykę profetyczną, był już człowiekiem dojrzałym o imponująco bogatej kulturze literackiej. I mimo że z właściwą sobie impetycznością gotów był iść bardzo daleko w aplikowaniu tej poetyki, nie sposób mu było przerodzić się kompletnie, zanegować dziedzictwo tradycji. Nie wszyscy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weintraub, Wiktor 1998. Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.