masculinum-femininum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zwirylizowanie rodzaju żeńskiego. Temu kto, będącemu morfologicznie masculinum, a semazjologicznie masculinum-femininum, przeciwstawia sięneutrum „co”; „co tamV1 „co się stałoT’ Przypomina to wzmiankowane powyżej (§ 80) przeciwstawienie masculinum-femininum on, ona formie neutrum to...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baudouin de Courtenay, Jan N. 1984. O języku polskim. Wybór prac, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.