masońsko-żydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) munizmu, obdarzającego z cudzej kieszeni“? A pisarka Maria Dąbrowska, która słowa te przytacza, powiada, że każde wystąpienie ! za chłopami „było dla szlachty, mówiąc żargonem dzisiejszym, czymś w rodzaju «bolszewizmu» i «masońsko-żydowskiej intrygi», warcholstwem i niecnym zamachem, dybiącym na dobro... Rzeczypospolitej“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ajnenkiel, Andrzej 1972. Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.