mazdaizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kazał Alemu. Jest nieomylny, ma wyłączne prawo do autorytatywnego i ostatecznego interpretowania Koranu i tradycji. I. ulegał przeobrażeniom pod wpływem gnostycznych doktryn manicheizmu i mazdaizmu. a przede wszystkim filozofii i nauki gr. (logika Arystotelesa, neoplatonizm). Proroków i imamów uznawano za ludzi doskonałych (al-insan al-kamil) — człowiek jest koroną stworzenia, prorok istotą doskonałą, kwintesencją ludzkości. I. przyjęty przez bractwa —► sufich (mi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.