mechaniczno-biologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) życie wody wynoszące 40—60 m3 na 1 t płyt. Woda niezbędna jest w toku niemal całego procesu produkcyjnego, z wyjątkiem ostatnich dwu faz, a mianowicie prasowania i suszenia. Stopień zanieczyszczenia wód odprowadzanych z zakładów płyt pilśniowych jest bardzo duży, co wymaga budowy różnego typu oczyszczalni (mechanicznych, biologicznych i mechaniczno-biologicznych)) oraz lokalizacji zakładów nad ciekami o dużych przepływach wód. Niewielkie jest natomiast zużycie wody przy produkcji płyt wiórowych, istotne znaczenie w ich lokalizacji ma łatwość zaopatrzenia w surowiec. Niektóre zakłady tego typu powstały na terenie wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fierla, Irena 1979. Geografia przemysłu Polski, wyd. trzecie uaktualn., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.