mediopassivum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nieosobowe, drugie zwrotne w tradycyjnym lub szerokim sensie. Zasadniczą pod tym względem różnicę między konstrukcjami mediopasywnymi łacińskimi a polskimi zwrotnymi stanowi fakt, że w wypadku konstrukcji zwrotnych, pojawienie się argumentu osobowego, decydujące o fleksji, wyklucza bierny charakter konstrukcji, podział jest zatem rozłączny: bierne nie mają fleksji, nie bierne mają fleksję i są zwrotne; natomiast w wypadku mediopassivum łacińskiego tylko pewne konstrukcje bierne mają fleksję. Stąd uogólnienie, że wszystkie bierne mają fleksję...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SGram - Studia Gramatyczne (Wro­cław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.