mefistofeliczno-faustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. Kultura nasza począwszy od z górą pięciu stuleci ma charakter mefistofeliczno-faustyczny. Ugruntowana jest mianowicie na bezwzględnej dominacji następujących wartości: — ujarzmianie natury, eksploatacja jej zasobów aż po ich wyniszczenie, byle tylko zapewnić zdobywcom materialne osiągnięcia i czerpanie z nich nieprzebranych zysków; — prymat technologicznego postępu, który czyni życie wygodniejszym i bardziej dostatnim, nastawionym na ustawicznie pomnażaną konsumpcję, a ponadto usprawnia nasze działania w każdej dziedzinie, ucząc jak najefektywniej instrumentalizować naturę i kulturę, tak aby mieć coraz więcej; — nauka służebna wobec technologicznego dyktatu, poszukująca nie prawdy w ogóle, lecz prawdy użytecznej i operatywnej dającej doraźne rezultaty, odciętej od filozoficznego pnia, z premedytacją obojętnej wobec problematyki sensu egzystencji; — państwo — Lewiatan, organizujące współżycie milionów ludzi w sposób maksymalnie funkcjonalny dzięki skutecznej kontroli nad całością społeczną i oparciu swego autorytetu na policji, wojsku oraz wszechobecnej sieci zhierarchizowanych urzędów; — rozrost skupisk ludzkich — paralelny do bezgranicznego rozrostu produkcji i reklamy sterującej zmienną konsumpcją których mo„Kultura l Społeczeństwo”, rok XXXI, nr 3, I9W...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.