melanezyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przy połowie ryb itd. ma krótkie, precyzyjne określenie techniczne. Tak przynajmniej twierdzi zasłużony znawrca Melanezji R. Parkinson22, a wywody jego znajdują w pewnej mierze poparcie i skądinąd. Jedna, dajmy na to, z kopieniaczek melanezyjskich podyktowała A. Kramerowi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.