merwinit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Magnezjochrom.it 54, 56 Magnezjo/er ryt 25, 54 Magnezjokatoforyt 301 Magnezjoriebeckit 295 Magnezyt 103, 104, 105, 109, 111, 113, 155, 156, 205, 310, 312 Makropertyt 417 Malakon 74 Malignity 85 Manganofyllit 365 Manganosyderyt 113 Mangeryty 234 Margaryt 131, 356, 361, 375 Margle 53, 97, 106, 107, 130, 134, 135, 179, 209, 214, 300, 354, 355 Marialit 84, 88 Mariupolit 369 Mariposyt 360 Markasyt 22 Marmury 20, 39, 52, 86, 87, 107, 108, ¿09, 110, 115, 116, 117, 157, 182, 193, 206, 209, 252, 301, 312, 331, 369 Martyt 25, 26 Martytyzacja 26 Mejonit 88 Melafiry 122, 171, 172, 173, 175, 176, 249, 250, 336, 346 Melanii 41, 52, 53, 219 Melility 71, 84, 92, 95, 131, 185, 212 Melilityty 38, 57, 98, 158, 204 Meroksen 367, 368, 371, 372, 373 Merwinit 158, 182, 184, 185 Mesy ty t 111 Metabazalty 263 Metabazyty 256, 378 Metadiabazy 90, 279 Metagabra 90, 271, 279 Metahaloizyt 339, 343 Metalaumontyt 175 Metamiktyczny stan 73, 74, 216 Metanatrolit 121 Metaskolecyt 174 Metaszarogłazy 262, 263 Metatomsonit 122 Meteoryty 22, 58, 157, 238 Mezokordieryt 127 Mezolit 122, 170, 171, 174 Mezopertyt 418, 419, 421 Miarole 66, 170, 215, 328, 336 Migdały 122, 130, 173, 176, 328, 346 Migmatyty 48, 49, 102, 141, 200, 219, 373 Miki ( = łyszczyki) 46, 258 Mikrogranity 61, 64, 66 Mikroklin 85, 132, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 393, 395, 400, 402, 408, 409, 413, 415, 416, 417, 419, 421, 422, 423, 424, 427, 428, 429, 431, 433, 435, 437, 438, 439 Mikropegmatytowe przerosty 64, 65, 421 Mikropertyt 65, 85, 389, 390, 417, 418, 421 Mikrotonality 66 Minetty 373 Minnesotait 275, 309, 312 Mizzonit 88 Monacyt 72, 74, 145, 189, 213, 375, Monalbit 389, 407 Monchikity 28, 35, 93, 108, 250, 256, 294, 295 Monticellit 157, 158, 182, 185, 206, 376 Montmorillonit 180, 264, 305, 306, 307, 309, 328, 331, 337, 338, 339, 340, 343, 350, 351, 361, 364, 367, 372 Monzonity 219, 234, 242, 280, 288, 426, 428 Morganit 87 Mullit 125, 131, 138, 140, 308, 345 Mułowce 30, 35, 39, 67, 69, 130, 134, 143, 176, 179, 200, 351, 354 Muły 66, 173, 272, 354 Muskowit 67, 69, 89, 100, 125, 131, 141, 180, 300, 306, 308, 310, 334, 338, 340, 349, 350, 351, 352, 356, 357, 359, 364, 365, 367, 368, 371, 373, 374, 375, 402, 424 Mylonity 63 Myrmekit 65, 421, 422 N Nakryt 331, 338, 339, 340, 341, 342 Natrolit 83, 84, 86, 120, 122, 168, 170, 171, 174, 180 Neapity 93 Nefelin 32, 34, 36, 37, 65, 79, 87, 92, 121, 122, 159, 160, 170, 180, 257, 302, 363, 438, 439 Nefelinity 28, 52, 57, 84, 85, 86, 93, 98, 121, 150, 157, 158, 170, 204, 228, 234, 250, 295 Nefelinizacja 86 Nefryty 52, 266, 280 Nemalit 69 Nigryn 75, 77 Nontronit 326, 333, 343 Norbergit 204, 205...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.