mesjanistyczno-plebejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) był żyd. przywódcą rei. jednej z reformistycznych grup mesjanistyczno-plebejskich, działającej w Palestynie, w okolicach Jordanu i na pograniczu Dekapolu w początkowym okresie cesarstwa rzym.; narodził się za panowania Heroda I W.; w latach trzydziestych swego ży...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.