meta-polityka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kretna treść ich zaangażowania były różne. Jedni byli zaangażowani bardziej religijnie, inni bardziej politycznie, choć treść polityczną, jaką znaleźli w wypowiedziach Jana Pawła II należało by raczej określić mianem meta-polityki. Wiemy z licznych już dziś badań z zakresu socjologii religii, że treść osobistych wiar indywidualnych katolików tylko w większej lub mniejszej mierze pokrywa się z całością urzędowej nauki Kościoła. Doktrynalny monolit możliwy jest tylko na papierze. Przy tym indywidualna „herezja” czy „schizma” często idą w parze z głębokim i silnym zaangażowaniem na rzecz Kościoła i ewangelicznych wartości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.