metaetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) etyka poznawcza chce wiedzieć „dlaczego to, a nie co innego, służy za wytyczną działania?" Pytanie to sprowadza się w dalszym ciągu do pytania bardziej szczegółowego, mianowicie: „jakie pobudki każą nam w ogóle działać, a w szczególności działać morainie?" Odpowiedź na nie przeprowadza nas z dziedziny rozważań o etyce (metaetyki) do samych poglądów etycznych Schlicka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.