metaforyczno-eliptyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Budowa metaforyczno-eliptyczna lub muzyczno-dźwiękowa nowej poezji (T. Peiper, J. Przyboś, J. Brzękowski, T. Karpowicz, T. Różewicz, J. Harasymowicz i wielu innych) wykracza z natury swojej poza dosłowność znaczeniową, gdyż ustosunkowanie wzajemne obrazów i dźwięków, i zbudzone przez nie asocjacje są jej właściwym celem. Nic więc dziwnego, że ich wartość komunikatywna jest dość względna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.