metainstytucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) henmeneutyczne wyklucza. Obecność tradycji zapewnia intersubiektywne porozumienie poprzez symbole, konstytuuje ciągłość historii. Hermeneutyka, uznając nieprzekraczalność doświadczenia rozumiejącego, przyznając mu charakter absolutny, słusznie zdaniem Habermasa ukazuje język jako metainstytucję, od której wszystkie inne instytucje społeczne zależą, gdyż działanie społeczne możliwe jest tyliko jako działanie komunikatywne; ale zarazem popada w irracjonalizm, nie odnosi bowiem świadomości społecznej, którą opisuje, do innych wymiarów podmiotu społecznego. Odbiera filozofii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gilejko, Leszek, Rudziński, Roman, Stępień, Tadeusz 1979. Społeczno-filozoficzne idee marksizmu, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.