metakognitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z punktu widzenia procesów tworzenia i interpretowania dyskursu rozdział na zjawiska lokalne i globalne ma natomiast na celu umowne wydzielenie czysto językowych aspektów interpretacji dyskursu od strategii metakognitywnych, które angażują ogólne procesy myślowe — zwłaszcza wnioskowanie (inferencing) — nie związane bezpośrednio z wiedzą językową użytkownika. Obu typów operacji nie można traktować jako wzajemnie wykluczających się. Można natomiast zakładać ich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Duszak, Anna 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.