metakrytyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Miesięcznik Literacki. R. 2 nr 1. Greń Zygmunt: Krytyka rzeczywistości i krytyka literatury, s. 36—40. — Sławiński Janusz: „Tren” Fortynbrasa (Zbigniewa Herberta), s. 41—47. — Nr 3. Wasilewski Andrzej: O czymś innym, s. 72—74. — Nr 4. Garztecki Juliusz, Gosk Tadeusz: Zwierciadło trwóg i wątpliwości (fantastyka naukowa), s. 76—82. — Nr 6. Greń Zygmunt: Struktury, modele, niepokoje, s. 27— 3D. — Nr 7. Wojciechowski Aleksander: Metakrytyka czy meta krytyki, s. 37—39. — Kossak Jerzy: Pokusa normatywizmu, s. 65—69. — Nr 8. Toeplitz Krzysztof Teodor: Ciemne ścieżki, s. 45—55. — Nr 10. Gronczewski Andrzej: Forma i „zakres moralny” (w twórcz. J. Iwaszkiewicza), s. 38—48. — Nr 12. Bukowska Anna: Literatura złej wiary?..., s. 46—55. — Kuliczkowska Krystyna: W świecie fantazji, marzeń i aluzji, s. 70—74...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.