metapolityka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i postępu jako gł. siłę napędową dziejów. Swoją historiozofię wyłożył H.-W. w Prodromie mesjanizmu (1831, wyd. poi. 1921), Liście do papieży... (wyd. 1928) i w Metapolityce (1839, wyd. poi. 1923); w Odezwie do narodów cywilizowanych... (wyd. 1922) przedstawił swe koncepcje ekon., mające zastąpić merkantylizm, fizjokratyzm i liberalizm. Próbował oddziałać na wydarzenia Wiosny Ludów przez listy i odezwy publiczne. Ok...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.