metarasizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mechanizmy samoobronne17. Apartheid uzyskuje tym samym uprawomocnienie jako ostateczna forma antyrasizmu, jako dążenie do unikania napięć i konfliktów rasowych... Mamy tu namacalny przykład tego, co Lacan miał na myśli stwierdzając, że „nie ma metajęzyka”: dystans między metarasizmem a rasizmem nie istnieje, metarasizm jest rasizmem czystym i autentycznym, i jest tym bardziej niebezpieczny, ponieważ udaje swoje przeciwieństwo i domaga się rasistowskich rozwiązań jako formy walki z rasizmem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
NKryt - Nowa Krytyka (Szczecin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.