metaschemat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nego doświadczenia,). Schemat społeczny jest semantyczną reprezentacją, powstaje bowiem w wyniku wielokrotnych kontaktów (epizodów) uogólnianych semantycznie. Można wyróżnić schematy: przedmiotowe, „skrypty", atrybutywne i metaschematy. Według założeń autora schematy te stanowią podstawowy element jednostkowej wiedzy społecznej, o czym traktuje rozdział pierwszy rozprawy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.