metatematyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pewną rolę w próbie charakterystyki literatury polskiej XX w. Pragniemy udowodnić, jak zasadniczy wpływ na świadomość XX w. wywarła teza o obiektywności reguł wyrażania i tworów artystycznych. Realizacja jej na gruncie metodologii badań literackich przebiegała równolegle do szeregu zjawisk artystycznych, takich jak próby metatematyki w powieści, awangardyzm w poezji, głoszona przez pisarzy estetyka kreacyjna. I właśnie w tym punkcie twórczość Łempickiego może okazać się instruktywna dla problematyki niniejszego zbioru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.