metryczno-grawitacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) powiadające za istnienie pola elektromagnetycznego. Dla umysłu teoretycznego było jednak nieznośne, że istniały dwie niezależne od siebie struktury przestrzeni, mianowicie metryczno-grawitacyjna i elektromagnetyczna. Narzuca się przekonanie, iż obydwa rodzaje pola muszą odpowiadać pewnej jednolitej strukturze przestrzeni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Einstein, Albert 2001. Pisma filozoficzne, przeł. K. Napiórkowski, Warszawa : De Agostini & Altaya
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.