mezopauza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sfera, przy czym pierwszy z nich — t. — stosuje się, gdy analizuje się budowę atmosfery z punktu widzenia pionowego rozkładu temperatury, drugi zaś — jonosfera — dla charakterystyki omawianej warstwy pod względem jej własności elektrycznych. Niekiedy terminu „t." używa się też na określenie całej górnej części atmosfery, od górnej granicy mezopauzy (warstwy przejściowej między mezo- i termosferą) aż do zewn...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.