mezuza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) który oznaczał zapisany zwó] papieru, listę, rejestr, dokument*)• Punktem wyjścia zatem byłaby tu nie treść rodału, lecz jego charakterystyczna forma, wygląd zewnętrzny (pergamin zwijany na wałkach, zwój). Że zasadniczo tego rodzaju wygląd zewnętrzny może się odbijać w nazwie, świadczy choćby, nie szukając daleko, nowohebr. mezuza (mezuzah) „przybity na odrzwiach domu żydowskiego pasek pergaminu zawierający ustęp z Deuteronomium“: w starohebrajskim wyraz ten oznaczał tylko odrzwia („urspr. Bewegungsstelle, nämlich für die Türflügel: T ürpf osteji“, König op. c. 215-6; wiąże się to etymologicznie z hebr. ziz, które znaczy „Gewimmel“, a jest spokrewnione z arab. zd'za'a, znaczącym „commovit“, ibd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.