międzygatunkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wistości wewnętrznej. W wyniku operacji poznawczej, swoistej relacji wiążącej podmiot i przedmiot, i stanowiącej właściwie operację kreacji, powstaje nowy, jedyny dostępny podmiotowi zróżnicowany międzygatunkowo, międzykulturowo, a nawet międzyjednostkowo — świat, który stanowi jedyną rzeczywistość dla podmiotu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Heller, Michał, Michalik, Alicja, Życiński, Józef (red.) 1987. Filozofować w kontekście nauki, Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.