midowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stalin ubrany był tym razem w mundur marszałka czy raczej generalissimusa. Ze strony radzieckiej oprócz osób, które brały udział w rozmowach porannych, zjawili się jeszcze Beria, Woroszylow, Żdanow. Odziani b^li w czarne ubrania. Przybył też Andrzej Wyszyński w swym galowym mundurze midowskim. Towarzyszył mu dyrektor IV-tego, europejskiego, departamentu MID, Aleksandrów, mały, okrągły człowieczek, o twarzy jak pączek w maśle...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Naszkowski, Marian 1986. Paryż  Moskwa. Wspomnienia dyplomaty (1945  1950), Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.