mielofibroza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czynnika czwartego biorącego udział w krzepnięciu krwi. Może to w efekcie powodować chorobę zwaną mielofibrozą. Jest to nowotwór układu krwiotwórczego (por. rozdz. 12) wiążący się z przerostem układu megakariocytów, które, zanim dojrzeją, rozpadają się i uwalniają olbrzymie ilości MKDGF. W konsekwen...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jędrzejczak, Wiesław Wiktor 1987. Zagadka tworzenia krwi, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.