mikrocytogenetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) indalpina, paroksetyna. Środkami, które wywierają działanie dopaminergiczne są amfebutamon i amineptyna. Część z wymienionych środków nie jest zarejestrowana i dopuszczona do stosowania w lecznictwie. (S. P.) mikrocytogenetyka, w ostatnich latach w różnych zespołach upośledzenia umysłowego stwierdzono w części przypadków bardzo drobne anomalie chromosomalne. Tak na przykład w części przypadków zespołu Pradera-Labharta-Williego stwierdzono niewielką delecję chromosomu 15, w zespole anirydii guza Wilmsa i upośledzenia umysłowego stwierdzono ubytek drobnej części krótkiego ramienia chromosomu 11, w zespole siatkówczaka płodowego z upośledzeniem umysłowym stwierdzono ubytek długiego ramienia (prążki q33, q34) chromosomu 13. Takie mikronieprawidłowości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.