mikrodramat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyposażenie Miniatur jest — w pewnym zakresie — pełniejsze niż w Wyborze: „nota” wydawcy przynosi wszystkie szczegóły potrzebne do odtworzenia tzw. „metryczki” publikowanych utworów (informacje 0 autografach, kopiach i przedrukach), wykaz ważniejszych interwencji edytorskich, a także — bardzo pożyteczne — wiadomości o realizacjach scenicznych, radiowych i telewizyjnych każdego z zamieszczonych tu „mikrodramatów”. Wstęp, którym wydawca poprzedził teksty, nosi wszelkie cechy pióra znanego już czytelnikowi z poprzednich wydań Norwida: jak zwykle — klarowny w toku wywodów, jasny w formułowaniu myśli, pociągający pomysłowością hipotez (nie zawsze łatwych do przyjęcia) i nowością własnego oryginalnego spojrzenia na przedmiot, skłaniający się raczej ku problematyce biograficzno-historycznej i „wpływologicznej” niż ku czynnikom ich wymowności poetyckiej. Daremnie by więc szukać w nim charakterystyki przeja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.