mikroefektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pomijam tu kwestię, czy producenci byliby naprawdę zainteresowani w mikroefektywnych przedsięwzięciach modernizacyjnych niezależnie od poprawności parametrów rachunku makroekonomicznego. Skoro jednak, zdaniem wielu specjalistów, pod' tym względem w przyszłości niewiele się zmieni na lepsze, to trudno liczyć na to, że producenci zaangażują się w tego rodzaju poczynania intensyfikujące procesy produkcyjne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lipowski, Adam 1988. Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Podstwy teoretyczne, perspektywy, dylematy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.