mikrofaunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rejon Wysowej leży w południowej części dużej jednostki tektoniczno-facjalnej Karpat, zwanej płaszczowiną magurską. Prace terenowe i badania mikrofaunistyczne (A. Jendronowska, S. Węcławik 1968, S. Węcławik 1969) pozwoliły na wydzielenie w nim utworów fliszowych oraz przykrywających je osadów czwartorzędowych (tarasy, stożki napływ'owe, pokrywy zwietrzelinowe, kamieńce) — rys. 1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo