mikrofizyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zycji idealizmu subiektywnego. W szczególności — zdaniem Mitina — neopozytywizm spekuluje na takich rzeczywistych problemach nauki jak: rola i znaczenie logiki symbolicznej, stosunek wzajemny między „językiem naturalnym i sztucznym”, stosunek między obiektami i poznaniem nie odzwierciedlającym obiektywnego świata w „poglądowych modelach” (tu nagladnych modelach), zagadnienie wyodrębnienia w danych empirycznych współczesnej eksperymentalnej mikrofizyki tego, co jest właściwe samemu obiektowi, od tego, co jest re¬ zultatem oddziaływania eksperymentatora, co jest skutkiem „wtargnięcia” za pomocą makroprzyrządu w mikroświat i inne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.