mikroinformatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nymi tendencjami (dyspersja przeciw koncentracji). Wielkie „prakomputery” półwiecza powstawały napędzane przez antagonizm zimnej wojny, tendencje do jednostronnej supremacji i były zarazem pożądane przez ośrodki militarnych nacisków i przez Wielki Cywilny Kapitał (który nie musiał być cywilny, jako producent broni). To była epoka Pentagonu współpracującego z International Business Machines. Reakcję na ten trend ustanowiło pojawienie się „mikroinformatyki”, zmierzającej nawet ku — jeszcze nie istniejącej — NANOINFORMATYCE — a fenomen ów był jednak „nie bardzo chcianym dzieckiem” zimnej wojny, dlatego ponieważ sieć została w założeniach swoich zamyślona jako taki system łączności, który, wyzbyty jedynego Centrum (Centrali), przetrzyma udary wojny atomowej, po prostu dlatego, ponieważ jeśli się głowy nie ma, to wróg w nie istniejącą nie trafi i jej nie zniszczy... Lecz „anarchistycz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lem, Stanisław 2000. Bomba megabitowa, 4 dodruk, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.