mikromechaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stu pięciu laty (Schródinger, Heisenberg, Dirac, Born). Jest to jedyna współczesna teoria pozwalająca na jednolite ujęcie doświadczeń dotyczących kwantowego charakteru procesów mikromechanicznych. Teoria ta z jednej strony, a teoria względności z drugiej, obie uważane są w pewnym sensie za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Einstein, Albert 2001. Pisma filozoficzne, przeł. K. Napiórkowski, Warszawa : De Agostini & Altaya
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.