mikroproblematyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Koncepcja zarówno treściowa, jak metodyczna podręcznika ostatecznie sprawdza się w szkole, a sprawa efektywnego wykorzystania podręcznika stanowi jeden z warunków unowocześnionego procesu dydaktycznego. Badania podręcznika nie należą przeto do ,,mikroproblematyki” pedagogicznej, którą można by rozpatrywać wyłącznie w skali indywidualnych doświadczeń poszczególnych nauczycieli. Z drugiej strony badania masowe, stwierdzające rozmiar i powszechność funkcjonowania podręcznika, nastręczają poważne kło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parnowski, Tadeusz (red.) 1973. Z warsztatu podręcznika szkolnego. Praca zbiorowa, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.