mikroprognoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czy można jednak na tej podstawie, że zwykła ekstrapolacja statystyczna jest nieprzydatna jako narzędzie prognozowania gospodarki narodowej, negować dopuszczalność i słuszność posługiwania się w ogóle metodą ekstrapolacji w prognostyce ekonomicznej? Oczywiście, nie. Co więcej, można z całym przekonaniem stwierdzić, że żadna makro- czy mikroprognoza nie jest do pomyślenia bez zastosowania w większym lub mniejszym stopniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bogdanow, O. S. et al. 1973. Prognozowanie gospodarki kapitalistycznej. Praca zbiorowa, przeł. J. Leszczyński, A. Rogucki, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.